Laden..

Speerpunt / Le projet phare

nl
Cultuurministers Alda Greoli en Sven Gatz steunen WE ARE NEXT, als voorbeeldproject voor het Cultureel Samenwerkingsakkoord tussen de Franse en Vlaamse Gemeenschap in België. Op zaterdag 26 november 2016 om 14u00 is er in het festivalcafé van NEXT in Kortrijk een debat over het Cultureel Akkoord en de start van het project. Het project krijgt 40.000 euro in het kader van het Akkoord.

WE ARE NEXT, tweede speerpuntproject van het Cultureel Akkoord

Het Cultureel Akkoord tussen de Franse en Vlaamse Gemeenschap in België wil culturele organisaties de weg wijzen naar meer samenwerking over de taalgrens heen: uitwisseling stimuleren, leren van elkaars praktijken, elkaars aanbod en publiek leren kennen, coproducties opzetten. Een jaarlijkse projectoproep is erop gericht om culturele organisaties en kunstenaars te ondersteunen in hun samenwerkingsproject. Zaterdag maken de ministers bekend welke projecten in 2017 projectondersteuning zullen ontvangen.

Daarnaast wordt er een project geselecteerd als speerpuntproject voor de culturele samenwerking tussen beide gemeenschappen. Het eerste speerpuntproject (‘projet phare’) was Flagey met ‘Sharing is Caring’. Nu valt die eer te beurt aan het festival NEXT!

Next2016_foto JV_HR-265 © Jonas Verbeke

NEXT, internationaal theater- en dansfestival in de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai + Valenciennes:

Sinds 2008 presenteert het festival NEXT jaarlijks in november zo’n 35 internationale theater- en dansproducties, goed voor 70 voorstellingen verspreid over 10 Franse, Vlaamse en Waalse steden in de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai en Valenciennes. (www.nextfestival.eu)

Editie 2016 loopt nog tot 3 december in Kortrijk, Ieper, Menen, Doornik, Armentières, Villeneuve d’Ascq, Roubaix, Tourcoing, Rijsel en Valenciennes met internationale trendsetters in het internationale podiumlandschap: Kornél Mundruczó (HU), Rachid Ouramdane (FR), Dries Verhoeven (NL), Alain Platel (BE), Arkadi Zaides (IL), Jefta van Dinther & Cullberg Ballet (NL/SE), Theatre NO99 (EE), De Warme Winkel (NL), Superamas (FR/AT/BE), Sarah Vanhee (BE), Rabih Mroué (LB), Katerina Andreou (GR), Motus (IT) e.a.

NEXT is een duurzaam samenwerkingsverband van 6 Vlaamse, Waalse en Franse co-organisatoren: kunstencentrum BUDA, Schouwburg Kortrijk, la maison de la culture de Tournai, La rose des vents Villeneuve d’Asq, le phénix Valenciennes en Espace Pasolini Valenciennes. Over de lands- en taalgrenzen heen werken ze intens samen voor de artistieke programmering, grensoverschrijdende communicatie, publiekswerking, ticketing, de 40 publieksuitwisselingen over de grenzen en de algemene organisatie van het festival.

Wat in 2008 startte in 4 steden, met 5 partners en 7000 toeschouwers, is vandaag een festival voor 10 Franse en Belgische steden en 16.500 toeschouwers (2015).

NEXT werd recent door EFFE (Europe for festivals, Festival for Europe) verkozen als één van de 12 meest trendsettende festivals in Europa, uit een totaal van 760 kandidaten (meer info op www.effe.eu/effe-award).

Next 161124 low res-47

Bredere maatschappelijke opdracht dankzij Cultureel Akkoord

NEXT vertrekt vanuit een ambitieus en internationaal artistiek programma en vanuit grensoverschrijdende samenwerking tussen cultuurhuizen in de Frans-Vlaams-Waalse Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai. Het festival wil op die manier een hefboom zijn om de negatieve impact van lands- en taalgrenzen te minimaliseren en een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van deze euregio van meer dan 2 miljoen inwoners.

Vandaag echter —met een Europa in malaise, de herinstallatie van grenscontroles, het terugplooien van de politieke interesse naar de eigen regio, het stopzetten van Europese subsidies voor grensoverschrijdende cultuurprojecten enz. — worden de grenzen tussen onze regio’s sinds lang opnieuw voelbaar. Het spreekt voor zich dat die evolutie de partners en de artiesten van NEXT zorgen baart.

Alda Greoli : “Notre accord de coopération culturelle a ici particulièrement été mis en lumière sous l’angle des citoyens et de la participation, à travers des rencontres, des débats, une plateforme, à la croisée des cultures, des territoires et des expériences. La culture, avec l’éducation, sont des vecteurs fondamentaux du vivre-ensemble pour les générations actuelles et futures, face aux différences, aux frontières, aux limites qui créent encore trop souvent des tensions. Si la culture renforce notre identité, elle nous rend aussi plus ouverts”.

Internationale kunstenaars in NEXT schreven een kort essay rond de problematiek. De teksten werden in een afzonderlijke katern in de festivalbrochure gebundeld. U leest er de insteken van Thomas Bellinck, Kornél Mundruczo, Theatre no99, Dries Verhoeven, Lenio Kaklea en Arkadi Zaides. Ook politiek filosoof Thomas Decreus geeft er zijn visie op grenzen vandaag. U kan de katern downloaden.

WE ARE NEXT

Vorig najaar schreven 100 actieve burgers en organisaties samen een manifest waarin ze een lans breken voor actief burgerschap, met concrete noden, uitdagingen én acties. Onder het motto ‘hack the Eurometropolis’ leidde een reeks van 4 bijeenkomsten in de verschillende regio’s tot drie concrete acties, die dankzij de steun van culturecultuur vandaag (26.11.2016) worden gelanceerd:

  • In ON A JOUÉ DANS NEXT presenteren makers, creatieve ondernemers, actieve burgers, … anderhalf uur voor de voorstellingen hun vernieuwende projecten aan een geïnteresseerd festivalpubliek. ‘On a joué dans NEXT’ mobiliseert creatief talent uit de regio en neemt hen mee op tournee in een parrallel festivalprogramma door de grensoverschrijdende regio in de opblaasbare festivaltent. (nog te gaan in NEXT2016: valenciennes, 14 & 15.11 / Kortrijk, 26, 30.11 & 03.12)
  • CITIZEN MAP is een participatief, online platform waarin inwoners zelf tonen hoe ze de Eurometropool vormgeven. Een slimme mapping leidt je langs de spannendste projecten en brengt andere bezoekers naar jouw project.
  • EUROMETROPOLIS CAFÉ, een reizend café voor één nacht vol ondernemers, creatieve burgers, studenten, kunstenaars, wetenschapers, … voorbij de grens tussen West-Vlaanderen, Noord-Frankrijk en Wallonie Picarde. Portfolios, sofapresentaties, bar, gebalde presentaties, picon vin blanc, … met o.m. Arkadi Zaides (IL), Lille3000 (FR) Theatre no99 (EE), Edit Kaldor (HU), Karin Roland & Teddy Labbens (BE/FR), Citizen Clan (FR), etc.. Het programma en inschrijven via www.eurometropoliscafe.eu.
fr
Les ministres de la Culture Alda Greoli et Sven Gatz reconnaissent WE ARE NEXT comme projet phare de l’Accord de Coopération culturelle entre la Communauté flamande et française de Belgique. L’inauguration de ce projet dans le cadre du festival est prévu le samedi 26 novembre 2016 à 14h00 au café du festival NEXT à Courtrai en présence des Ministres.

WE ARE NEXT deuxième projet phare de l’Accord culturel

L’Accord culturel entre la Communauté flamande et française de Belgique souhaite indiquer aux organisations culturelles la voie d’une grande coopération au-delà des frontières linguistiques : stimuler les échanges, s’inspirer de ses pratiques respectives, découvrir les offres et les publics de l’autre communauté, monter des coproductions. Un appel annuel à la coopération vise à soutenir les organisations culturelles et les artistes dans leurs projets collaboratifs. Les ministres annoncent quels projets bénéficieront de ce soutien en 2017. Parallèlement, un projet sera sélectionné comme projet phare de la coopération culturelle entre les deux communautés. Le premier projet phare était le projet Sharing is Caring de Flagey. Cette année, c’est au tour du festival NEXT ! Samedi, nous célébrerons l’événement à Courtrai, en présence des ministres Alda Greoli et Sven Gatz et de tous les partenaires du festival.

Plus à propos de NEXT, festival international de théâtre et danse dans l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai + Valenciennes, lauréat du Prix EFFE (Europe for Festivals, Festivals for Europe) :

Depuis 2008, le festival NEXT présente annuellement au mois de novembre quelque 35 productions internationales de théâtre et danse, avec au total environ 70 représentations dans dix villes françaises, flamandes et wallonnes de la région transfrontalière Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai + Valenciennes. (www.nextfestival.eu)

L’édition 2016 se poursuit encore jusqu’au 3 décembre à Courtrai, Ypres, Menin, Tournai, Armentières, Villeneuve d’Ascq, Roubaix, Tourcoing, Lille et Valenciennes, avec des initiateurs de tendance du paysage international des arts du spectacle vivant : Kornél Mundruczó (HU), Rachid Ouramdane (FR), Dries Verhoeven (NL), Alain Platel (BE), Arkadi Zaides (IL), Jefta van Dinther & Cullberg Ballet (NL/SE), Theatre NO99 (EE), De Warme Winkel (NL), Superamas (FR/AT/BE), Sarah Vanhee (BE), Rabih Mroué (LB), Katerina Andreou (GR), Motus (IT), etc.

NEXT est un accord de coopération durable entre six co-organisateurs flamands, wallons et français : kunstencentrum BUDA, Schouwburg Kortrijk, la maison de la culture de Tournai, La rose des vents Villeneuve d’Ascq, le phénix Valenciennes et l’Espace Pasolini Valenciennes. Au-delà des frontières linguistiques et nationales, ils travaillent intensément de concert à la programmation artistique, à la communication transfrontalière, à la médiation vers le public, à la billetterie, aux quarante échanges transfrontaliers de publics et à l’organisation générale du festival.

Ce qui a commencé en 2008 dans quatre villes avec cinq partenaires et 7 000 spectateurs a évolué en un festival de six partenaires, dans dix villes belges et françaises et un public s’élevant en 2015 à 16 500 spectateurs.

Récemment, NEXT a été sélectionné par l’EFFE (Europe for festivals, Festival for Europe) comme l’un des douze festivals les plus créateurs de tendance en Europe, parmi un total de 760 candidats (plus d’info sur www.effe.eu/effe-award).

Next Festival © Jonas Verbeke

Mission sociétale étendue grâce à l’Accord culturel

NEXT a pour point de départ un programme ambitieux et international ainsi qu’une collaboration transfrontalière entre maisons des arts et de la culture dans l’Eurométropole française, flamande et wallonne, Lille-Kortrijk-Tournai. Le festival souhaite ainsi être un levier permettant de minimaliser l’impact négatif des frontières nationales et linguistiques et contribuer au développement de cette Euro-Région de plus de deux millions d’habitants.

Aujourd’hui cependant – avec le malaise qui règne en Europe, la restauration des contrôles aux frontières, le repli de l’intérêt politique sur sa propre région, le gel des subventions européennes pour des projets culturels transfrontaliers, etc. – les frontières redeviennent tangibles pour la première fois depuis longtemps. Il va de soi que cette évolution inquiète les partenaires et les artistes de NEXT.

Alda Greoli : Notre accord de coopération culturelle a ici particulièrement été mis en lumière sous l’angle des citoyens et de la participation, à travers des rencontres, des débats, une plateforme, à la croisée des cultures, des territoires et des expériences. La culture, avec l’éducation, sont des vecteurs fondamentaux du vivre-ensemble pour les générations actuelles et futures, face aux différences, aux frontières, aux limites qui créent encore trop souvent des tensions. Si la culture renforce notre identité, elle nous rend aussi plus ouverts”.

Sven Gatz : “Le festival NEXT œuvre depuis huit ans, avec un succès croissant, à un partenariat transfrontalier entre la Flandre, la Wallonie et le nord de la France. Avec le choix de WE ARE NEXT comme projet phare, nous donnons au festival NEXT la reconnaissance qu’il mérite. Deux ans après son entrée en vigueur, l’accord de coopération culturelle entre les communautés française et flamande de Belgique, se sent pousser des ailes et a pris son envol.”

Des artistes internationaux à l’affiche de NEXT ont chacun rédigé un texte bref autour de cette question. Les textes sont publiés dans un cahier spécial ajouté à la brochure du festival. Vous pourrez y lire les contributions de Thomas Bellinck, Kornél Mundruczó, Theatre NO99, Dries Verhoeven, Lenio Kaklea et Arkadi Zaides. Le philosophe politique Thomas Decreus y donne sa vision des frontières contemporaines. Vous pouvez télécharger le cahier.

Next2016_foto JV_LR-204

WE ARE NEXT

À l’automne passé, cent organisations et citoyens actifs ont rédigé ensemble un manifeste dans lequel ils défendent une citoyenneté active et exposent des besoins effectifs, des défis réels et des actions concrètes. Sous le slogan « hack the Eurometropolis », une série de quatre réunions dans les différentes régions a mené à trois actions concrètes, lancées aujourd’hui, samedi 26 novembre 2016, grâce à culturecultuur :

  • ON A JOUÉ DANS NEXT : une heure et demie avant le début des représentations, des créateurs, des entrepreneurs créatifs, des citoyens actifs, etc. présentent leurs projets innovants aux membres du public du festival que cela intéresse. On a joué dans NEXT mobilise le talent créatif de la région et l’emmène en tournée à travers la région transfrontalière avec un programme de festival parallèle, présenté sous une tente gonflable. (dans NEXT 2016 : Tournai 18, 19.11 / Valenciennes 24, 25.11 / Courtrai – 26, 30.11 & 03.12)
  • CITIZEN MAP est une plateforme participative en ligne, sur laquelle des habitants montrent comment ils donnent corps à la région transfrontalière Eurométropole. Une cartographie intelligente vous emmène faire le tour des projets les plus captivants et fait découvrir votre projet à d’autres visiteurs.
  • EUROMETROPOLIS CAFÉ, un café itinérant pour une nuit qui fait le plein d’entrepreneurs, de citoyens créatifs, d’étudiants, d’artistes, de scientifiques… au-delà des frontières entre la Flandre-Occidentale, le nord de la France et la Wallonie picarde. Présentations de portfolio, conversations dans le sofa, bar, conférences succinctes, Picon vin blanc… Première édition: mer 30.11 de 18h30 à minuit, avec entre autres Arkadi Zaides (IL), Lille3000 (FR) Theatre NO99 (EE), Edit Kaldor (HU), Karin Roland & Teddy Labbens (BE/FR), Citizen Clan (FR), etc.. Programme et inscription via www.eurometropoliscafe.eu.