Laden..

Speerpunt / Le projet phare

nl
Het Kinderkunstenjaar vormde het zogenaamde ‘speerpuntproject’ voor 2019 van het Cultureel Samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse en de Franstalige Gemeenschap.

Voor de organisatie van dit speerpuntproject ontving netwerkorganisatie ASSITEJ Belgium (Association International du Théâtre pour l’Enfance et la Jeunesse) 40.000 euro projectsubsidies.

De kick-off van het Kinderkunstenjaar 2019 werd op 15 februari gegeven in het Brussels jeugdtheater BRONKS. In aanwezigheid van de ministers van Cultuur Sven Gatz en Alda Greoli ging een nieuwe jeugdtheatervoorstelling ‘België ondertiteld / La Belgique sous-titrée’ in première. BRONKS was, in partnerschap met La montagne magique, één van de trekkers binnen de samenwerking tussen de beide gemeenschappen.

Het Kinderkunstenjaar eindigde met een festival voor podiumkunsten voor jong publiek, van 8 tot 11 november. Voor het eerst vond een dergelijk vierdaags kinderkunstenfestival plaats in drie Belgische steden: Brussel, Gent en Luik.

fr
L’Année des arts de la scène jeune public a été le ‘projet phare’ pour 2019 de l'Accord de coopération culturelle entre la Communauté flamande et la Communauté française.

Pour l’organisation de ce projet phare, l’association ASSITEJ Belgium (Association Internationale du Théâtre pour l’Enfance et la Jeunesse) a reçu 40.000 euros de subvention.

Le coup d’envoi de l’Année 2019 a été donné le 15 février au théâtre jeune public bruxellois BRONKS. En présence des ministres de la Culture Sven Gatz et Alda Greoli, une nouvelle pièce de théâtre pour la jeunesse ‘België ondertiteld / La Belgique sous-titrée’ a été créée en avant-première. BRONKS, en partenariat avec La montagne magique, a été l’un des porteurs de la collaboration entre les deux communautés.

L’année festive s’est clôturée lors d’un festival de quatre jours, du 8 au 11 novembre, dédié au secteur jeune public. Pour la première fois, un tel festival artistique pour enfants de quatre jours a eu lieu dans trois villes belges: Bruxelles, Gand et Liège.