Laden..

Projectoproep 2016 groot succes

Keer terug / Retournez
nl
PERSMEDEDELING

De eerste projectoproep voor het Cultureel Akkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap is een eclatant succes geworden. Liefst 94 projectaanvragen werden ingediend. De aanvragen gingen onder de loep van het Samenwerkings-platform en op zijn advies beslisten de Ministers van Cultuur uit beide Gemeenschappen, Sven Gatz en Joëlle Milquet, om 22 projecten te ondersteunen binnen het vooropgestelde budget van 160.000 euro.
De Projectoproep kadert binnen het Cultureel Akkoord dat de twee Gemeenschappen in 2013 afsloten. De oproep, waarmee de ministers Gatz en Milquet het Akkoord voor het eerst concreet gestalte geven, wil culturele organisaties de weg doen vinden naar meer samenwerking over de taalgrens heen: uitwisseling stimuleren, leren van elkaars praktijken, elkaars aanbod en publiek leren kennen, co-producties opzetten. De projectoproep is erop gericht om breed in de sector en over het hele land samenwerking tussen culturele organisaties of kunstenaars en artiesten aan te moedigen.

Minister Sven Gatz: « We zijn aangenaam verrast door het aantal aanvragen, en door de kwaliteit en originaliteit ervan. Over heel het land bestaat duidelijk enorm veel goesting en inspiratie bij culturele organisaties, om elkaar over de taalgrenzen op te zoeken en samen te werken. Het Cultureel Akkoord zit op de huid van de tijd ».

Minister Joelle Milquet: « Dit smaakt naar meer! Vanuit elke discipline en vanuit elk deel van het land kregen we aanvragen. Circus uit Oost-Vlaanderen, theater uit Luik, cultuurcentra in Vlaams-Brabant… noem maar op, ze willen samenwerken. Cultuur verenigt, niet alleen verre maar ook naaste buren. We kijken uit naar de 22 projecten. Het staat nu al vast dat we de projectoproep herhalen voor 2017 ».

In het overzicht vindt u de informatie over de geselecteerde projecten en het toegekende bedrag.

Meer informatie:

Eva Vanhengel, woordvoerster
Kabinet Minister Sven Gatz,
Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel,
0476 51 21 07 – eva.vanhengel@vlaanderen.be 

fr
COMMUNIQUE DE PRESSE

Le premier appel à projets de l’Accord culturel entre la Communauté flamande et la Communauté française est un réel succès.
94 demandes de soutien ont été déposées. Les demandes ont été examinées par la plateforme de coopération et sur base de ces propositions, les Ministres de la Culture des deux communautés, Sven Gatz et Joëlle Milquet ont décidé de soutenir 22 projets pour un budget total de 160.000 euros.
L’appel à projets s’inscrit dans le cadre de l’Accord culturel que les deux communautés ont conclu en 2013 et a été mené sous l’impulsion des Ministres Milquet et Gatz. L’appel à projets a pour volonté de montrer la voie vers plus de collaboration au-delà des frontières linguistiques et notamment de stimuler les échanges, de monter des coproductions et d’apprendre sur l’offre culturelle et le public de chacun. L’appel à projets a été créé pour encourager la coopération entre des organisations culturelles et des artistes de tout le pays.

Ministre Sven Gatz : « Nous avons été agréablement surpris tant par le nombre que la qualité et l’originalité des dossiers déposés. Cela prouve que les organisations culturelles font preuve d’une inspiration et d’une volonté conséquente afin de mener des collaborations au-delà des frontières linguistiques. L’Accord culturel est dans l’air du temps ».

Ministre Joëlle Milquet : « C’est très encourageant ! Nous avons reçu des demandes de tous les secteurs culturels et de toutes les régions du pays. Un cirque de Flandre-Orientale, un théâtre liégeois, un centre culturel du Brabant flamand… nous ont fait savoir qu’ils veulent collaborer. La culture rassemble encore et toujours. Nous nous réjouissons de cette sélection de 22 projets et étant donné le succès nous pouvons vous assurer que nous répéterons l’appel à projets en 2017».

Dans le document ci-joint, vous trouverez les informations concernant les projets sélectionnés et les montants qui leur ont été alloués.

Pour plus d’information:

Geoffroy Kensier, porte-parole
Cabinet Ministre Joëlle Milquet
Vice-Présidente du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Ministre de l’Education, de la Culture et de l’Enfance
0478 59 41 51 – geoffroy.kensier@gov.cfwb.be