Laden..

Cultureel Akkoord op kruissnelheid. L’ Accord de Coopération en vitesse de croisière.

Keer terug / Retournez
nl
200.000 euro voor cultuurprojecten van Vlamingen en Franstaligen samen.

Het Cultureel Akkoord tussen de Vlaamse en Franse Gemeenschap krijgt vaart. Op een debat, van het grensoverschrijdend festival Next, dat morgen plaats vindt in Kortrijk, maken ministers van cultuur Sven Gatz en Alda Greoli, de tussenstand op en blikken ze vooruit.
“We kunnen tevreden zijn over de vooruitgang. Wij als ministers, onze administraties en de culturele sector zoeken elkaar op, meer dan ooit tevoren,” zegt Sven Gatz: “Een cultuur van overleg en samen zoeken naar opportuniteiten, krijgt echt vorm. Een sterke omslag als je het vergelijkt met de vroegere wereld waarin we als buren elkaar nog nauwelijks leken te kennen.”

Het cultureel akkoord zet in op drie luiken: politiek en beleidsmatig overleg, administraties die elkaar beter leren kennen, en samenwerking in de cultuursector.

“Het overleg tussen de ministers is sterker dan ooit tevoren,” geeft minister Greoli aan. “Dossiers als de filmkeuring, de tax shelter podiumkunsten of cultuurcommunicatie in Brussel zijn belangrijke onderwerpen waar we samen op inzetten. Binnenkort zien we elkaar ook rond de toepassing van de gereglementeerde boekenprijs in Brussel. Ons sterk overleg is ook de aandrijver voor de Interministeriële Conferentie Cultuur.” Dit overlegorgaan, voor alle cultuurministers van dit land, heeft de ambitie om elkaar zesmaandelijks te treffen over cultuurdossiers die elke gemeenschap aanbelangen.

Het samenwerkingsakkoord geeft ook invulling aan de samenwerking tussen de twee administraties. Zo zaten bijvoorbeeld de directiecomités van beide cultuuradministraties afgelopen week samen om elkaars werking en werkveld beter te leren kennen. De volgende twee jaar komen er thematische uitwisselingen over beleidstopics als e-cultuur of kunsteducatie.

De focus van het samenwerkingsakkoord ligt op het stimuleren van gezamenlijke cultuurprojecten tussen beide gemeenschappen. Op advies van het Samenwerkingsplatform beslissen beide ministers 18 culturele initiatieven te ondersteunen binnen de Projectoproep Cultuur – Culture in 2017. De projectaanvragen waren zoals bij de vorige projectoproep zeer divers zowel naar culturele discipline, als naar thema of opzet.

De hoge kwaliteit van de ingediende projecten, bevestigt de relevantie van het samenwerkingsakkoord. Opvallende voorbeelden zijn projecten tussen jeugdtheaters Bronks en La Montagne Magique en tussen LOD en Artara voor muziektheater. Of andere boeiende samenwerkingen rond Slam-poetry, grafische kunst, fotografie en wereldmuziek.

“Het beleid om samenwerking breed uit te zaaien over de cultuursector, werkt”, onderstreept minister Gatz. “Niet alleen de kunsten of kunstenaars nemen het voortouw. Ook cultuurcentra, musea, verenigingen voor amateurkunsten zetten een samenwerking op. Dit jaar waren er opnieuw veel aanvragen van Brusselse cultuurorganisaties, maar ook projecten tussen Westerlo en Jodoigne, Houthalen-Helchteren en Rochefort, Genk en Seraing, Gent, Luik, Antwerpen en Doornik worden opgestart. Voor de projecten trekken de ministers gezamenlijk 160.000 euro uit.

Daarnaast werd er een project geselecteerd als speerpuntproject voor de culturele samenwerking tussen beide gemeenschappen. Dit jaar viel die eer te beurt aan het festival NEXT, met het project WE ARE NEXT, dat een subsidie ontvangt van 40.000 euro.

Voor het 8ste jaar doorboort Next, samen met partners uit Wallonië en Noord-Frankrijk, met cultuur de taal- en landsgrenzen: in 11 steden kan je naar 60 theater- en dansvoorstellingen gaan kijken. Een bijzondere focus is er dit jaar op het Cultureel Akkoord en welke rol burgers kunnen spelen in grensoverschrijdende culturele samenwerking. Citizen Map zal bijvoorbeeld een website worden waarin je via visualisaties en kaarten cultuur- en burgerprojecten die mensen over de grens samenbrengen, kan zien. Met Eurometropolis Café gaat het festival de regio door om mensen samen te brengen rond grensoverschrijdende cultuur en kunsten.

Programma en practica debat 26 november:

NEXT-café, Broelkaai 6, Kortrijk, 14 u

 • Vincent Van Quickenborne, burgemeester van Kortrijk
 • François De Coster, ondervoorzitter van de regio Hauts de France, bevoegd voor Cultuur
 • Presentatie van “Wij hebben in NEXT gespeeld”, “Citizen Map” en “Eurometropolis Café” door Philippe Deman, directeur van het Maison de la Culture in Doornik, en Franky Devos, directeur van Kunstencentrum Buda in Kortrijk.
 • Lezing: “Biologie van de grens” door Thomas Bellinck, Belgisch regisseur
 • Ministers Alda Greoli en Sven Gatz: de samenwerking tussen de Franse en de Vlaamse Gemeenschap in België
 • Video-installatie “Guilty Landscapes” van Dries Verhoeven

Meer informatie: Kabinet Minister Sven Gatz, Eva Vanhengel, woordvoerster Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel Sven Gatz, gsm +32 476 51 21 07, eva.vanhengel@vlaanderen.be  

fr
200.000 € destiné à des projets communs entre francophones et flamands.

L ’Accord de coopération culturelle entre les Communautés flamande et française fait preuve d’une belle dynamique. Lors d’un débat qui aura lieu dans le cadre du festival transfrontalier NEXT demain à Courtrai, les deux ministres de la Culture, Sven Gatz et Alda Greoli feront le point sur cet accord et porteront un regard sur l’avenir.
« Nous pouvons être satisfaits des progrès accomplis. Nous en tant que Ministres mais aussi nos deux Administrations et le secteur culturel » dit Sven Gatz. « Une culture de concertation et de travail conjointement accomplis s’enracine. Un revirement de situation important si l’on compare avec l’époque où ces deux communautés voisines semblaient à peine se connaître ».

L’accord de coopération se concentre sur trois aspects : la concertation et le dialogue au niveau politique, la connaissance réciproque des deux administrations et la coopération entre les deux secteurs culturels.

La Ministre Greoli a ajouté que « La concertation entre les deux ministres est plus intense que jamais. Des dossiers comme la signalétique des films, le tax-shelter pour les arts de la scène, la communication au sein du secteur culturel bruxellois constituent des sujets de haute importance. Bientôt, nous nous réunirons pour adapter la réglementation du prix du livre à Bruxelles. Notre concertation soutenue s’est concrétisée dans l’activation des “Conférences Interministérielles Cultures”. C’est une grande première, qui permettra aux Ministres concernés de se rencontrer tous les 6 mois autour d’enjeux et de dossiers de politiques culturelles.

Cet accord apporte également du contenu aux deux Administrations. La semaine passée, les comités de direction des deux Administrations se sont rencontrés pour mieux appréhender leur champ d’intervention respectif. A l’issue de cette rencontre, différentes thématiques ont été dégagées afin d’approfondir l’échange de pratiques concernant notamment les politiques de numérisation et de l’éducation à la culture.

Le volet concernant la stimulation de projets culturels communs prend également toute sa dimension. Sur proposition de la plateforme de coopération, les deux ministres de la culture ont décidé de retenir 18 initiatives déposées dans le cadre de l’Appel à projets Culture-Cultuur en 2017. Ces dossiers concernent, comme l’an dernier, différentes thématiques et esthétiques du champ culturel. La qualité de ces projets confirme aussi la solidité de cet accord de coopération. Des exemples remarquables comme le projet entre les théâtres jeunes publics BRONKS et la Montagne Magique, entre LOD et ARTARA dans le secteur musical, entre l’UCL et la KUL ,ou encore la collaboration dans les secteurs du slam, des arts graphiques, de la photographie ou des musiques du monde.

« La politique de coopération porte concrètement ses fruits dans le secteur culturel », souligne le Ministre Gatz. « Et cela ne concerne pas uniquement les arts et les artistes mais aussi les centres culturels, les musées, la pratique artistique en amateur,…. ». Cette année, beaucoup de projets concernaient le territoire bruxellois, où les collaborations sont particulièrement nombreuses, mais également l’ensemble des territoires concernés, entre Jodoigne et Westerlo, Rochefort et Houthalen-Helchteren, Genk et Seraing, ou encore Gand, Liège, Anvers, Tournai, … 160.000 euros ont été attribués conjointement par les Ministres pour ces projets.

Parallèlement à ces soutiens, un projet-phare est sélectionné chaque année comme fer de lance de l’Accord de coopération entre les deux Communautés. Cette année, c’est le Festival Next, avec son projet WE ARE NEXT, qui a été mis à l’honneur, et qui a reçu un soutien de 40.000 €.

Pour la 8ème année, le NEXT Festival et ses partenaires transgressent les frontières tant nationales que linguistiques et permettent la programmation de pièces théâtrales et chorégraphiques dans onze villes. Cette année amène un focus particulier sur l’Accord de coopération et sur le rôle des voisins dans la coopération culturelle transfrontalière. Le site Internet Citizen map permettra aux utilisateurs – via notamment une cartographie – de découvrir les projets menés par ses voisins. Avec Eurometropolis Café, le festival continuera à rassembler les populations autour de la culture et les arts transfrontaliers.

Programme & adresse : NEXT-café, Broelkaai 6, Courtrai, 14H

 • Vincent Van Quickenborne, Bourgmestre de Courtrai
 • François Decoster, vice-président de la région Hauts de France, en charge de la culture
 • Présentation de “On a joué dans NEXT”, “Citizen Map” & “Eurometropolis Café” – Philippe Deman, directeur la maison de la culture de Tournai & Franky Devos, directeur du kunstencentrum BUDA Kortrijk
 • Collaboration innovante dans l’Eurométropole, 3 exemples (VL/WAL/FR)
 • Lecture “Biologie de la frontière” – Thomas Bellinck, metteur en scène
 • Les Ministres Alda Greoli et Sven Gatz : la collaboration entre Communautés française et flamande en Belgique
 • Installation vidéo Guilty Landscapes de Dries Verhoeven

Plus d’informations: Cabinet de la Ministre Alda GreoliJérome Hardy, porte-parole jerome.hardy@gov.cfwb.be – + 32 497 54 02 51