Laden..

Platform / Platforme

nl
Voor de uitvoering en begeleiding van het Cultureel Akkoord is een Samenwerkingsplatform opgericht. Het bestaat uit 8 leden, vertegenwoordigers van de bevoegde minister, de administratie en de cultuursector. Het Platform adviseert de ministers over de uitvoering van het Cultureel Akkoord.

De leden van het Samenwerkingsplatform zijn

voor de Vlaamse Gemeenschap:

  • de heer Luc Delrue, secretaris-generaal Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media, vertegenwoordiger van de administratie
  • mevrouw Dominique Savelkoul, vertegenwoordiger van de Minister van Cultuur
  • de heer Johan Swinnen, vertegenwoordiger van de cultuursector
  • de heer Bruno Verbergt, vertegenwoordiger van de cultuursector

Het voorzitterschap is alternerend: de Franse Gemeenschap zit voor in de oneven jaren, de Vlaamse Gemeenschap in de even jaren.

fr
Pour l'exécution et l'accompagnement de l'accord culturel, une plateforme de coopération a été créée. Elle consiste en 8 membres, représentants du ministre compétent, de l'administration et du secteur culturel. La plateforme conseille les ministres au sujet de l'exécution de l'accord culturel.

Les membres de la plateforme de coopération sont

pour la Communauté française:

  • monsieur André-Marie Poncelet, représentant de l’administration
  • madame Céline Renchon, représentante de la Ministre de la Culture
  • madame Régine Van Damme, représentante du secteur culturel
  • monsieur Bernard Boon-Falleur, représentant du secteur culturel

La présidence de la plateforme se fait en alternance : la Communauté française préside les années impaires, la Communauté flamande les années paires.