Laden..

In de pers / Dans la presse

nl
fr
17/10/2017
Departement CJM / Communauté française

Gatz en Greoli op visite bij MUSIC FUND Gatz et Greoli en visite à MUSIC FUND

Minister van Cultuur Sven Gatz en zijn collega van de Franstalige Gemeenschap Alda Greoli hebben vandaag Music Fund bezocht. Dat is een culturele organisatie die via muziek sociale kansen creëert. Music Fund is dit jaar het uithangbord van de culturele samenwerking tussen de Vlaamse en de Franse Gemeenschap. Via een samenwerking over de taalgrens heen bundelt Music Fund krachten en expertise. Zo brengt de organisatie in 2017 de opleiding ‘instrumentenherstel’ uit Vlaanderen en Wallonië dichter bij elkaar en ondersteunt ze instrumentinzamelingen en artistieke projecten. Lees meer
Le Ministre de la culture Sven Gatz et sa collègue de la Communauté française Alda Greoli ont visité aujourd’hui Music Fund. Il s’agit d’une organisation culturelle qui ouvre des perspectives sociales via la musique. Cette année, Music Fund est la vitrine de la coopération culturelle entre la Communauté française et la Communauté flamande. Grâce à cette coopération au-delà de la frontière linguistique, Music Fund réunit force et expertise. C’est ainsi que, en 2017, l’organisation rapproche la formation à la «réparation d’instruments », telle qu’elle est donnée en Wallonie et en Flandre, et soutient les collectes d’instruments et les projets artistiques. En savoir plus
nl
fr
25/11/2016
Departement CJSM / Communauté française

Cultureel Akkoord komt op kruissnelheid. L’Accord de Coopération en vitesse de croisière.

200.000 euro voor cultuurprojecten van Vlamingen en Franstaligen samen.

Het Cultureel Akkoord tussen de Vlaamse en Franse Gemeenschap krijgt vaart. Op een debat, van het grensoverschrijdend festival Next, dat morgen plaats vindt in Kortrijk, maken ministers van cultuur Sven Gatz en Alda Greoli, de tussenstand op en blikken ze vooruit. Lees meer
200.000 € destiné à des projets communs entre francophones et flamands.

L ’Accord de coopération culturelle entre les Communautés flamande et française fait preuve d’une belle dynamique. Lors d’un débat qui aura lieu dans le cadre du festival transfrontalier NEXT demain à Courtrai, les deux ministres de la Culture, Sven Gatz et Alda Greoli feront le point sur cet accord et porteront un regard sur l’avenir. En savoir plus
nl
fr
16/03/2016
Departement CJSM / Communauté française

Eerste projectoproep Cultureel Akkoord groot succes! Vlamingen en Franstaligen werken samen in 22 projecten. Le premier appel à projets de l’Accord culturel est un grand succès! 22 projets culturels entre les néerlandophones et francophones.

PERSMEDEDELING

De eerste projectoproep voor het Cultureel Akkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap is een eclatant succes geworden. Liefst 94 projectaanvragen werden ingediend. De aanvragen gingen onder de loep van het Samenwerkings-platform en op zijn advies beslisten de Ministers van Cultuur uit beide Gemeenschappen, Sven Gatz en Joëlle Milquet, om 22 projecten te ondersteunen binnen het vooropgestelde budget van 160.000 euro. Lees meer
COMMUNIQUE DE PRESSE

Le premier appel à projets de l’Accord culturel entre la Communauté flamande et la Communauté française est un réel succès.
94 demandes de soutien ont été déposées. Les demandes ont été examinées par la plateforme de coopération et sur base de ces propositions, les Ministres de la Culture des deux communautés, Sven Gatz et Joëlle Milquet ont décidé de soutenir 22 projets pour un budget total de 160.000 euros. En savoir plus
nl
fr
26/10/2015
Departement CJSM

Projectoproep geeft inhoud aan Cultureel Samenwerkingsakkoord Un appel à projet qui donne du contenu à l’Accord de Coopération Culturelle

PERSMEDEDELING

In 2012 hebben de Vlaamse en de Franse Gemeenschap een Cultureel Samenwerkingsakkoord afgesloten. Het akkoord sloot aan bij een prille dynamiek, vooral in de kunstensector, om over de wederzijdse taal- en cultuurgrenzen te kijken, uitwisselingen op te zetten en meer samen te werken. Ministers Sven Gatz en Joëlle Milquet zijn vastbesloten dit bilateraal akkoord geen dode letter te laten blijven en lanceerden vandaag een projectoproep. Lees meer
COMMUNIQUE DE PRESSE

En 2012, la Communauté flamande et la Communauté française ont conclu un accord pour plus de coopération dans le domaine de la culture. L’accord rejoint une dynamique de terrain, à l’œuvre surtout dans le secteur des arts de la scène, qui tend à regarder au-delà des frontières linguistiques et culturelles et à développer des partenariats. Les Ministres Joëlle Milquet et Sven Gatz ont l’ambition de ne pas laisser dormir l’accord bilatéral et lancent aujourd’hui un appel à projet. En savoir plus