Laden..

Het beleid / La politique

nl
Naast het ondersteunen van initiatieven in de cultuursector, zet het Samenwerkingsakkoord in regelmatig politiek overleg en samenwerking tussen de twee Gemeenschappen. Het gaat om dossiers als de vaste boekenprijs, het kunstenaarsstatuut, de tax shelter, de filmkeuring of de Unesco-conventies.

De samenwerking tussen tussen Vlaamse en Franse Gemeenschap zorgt voor een betere positionering ten aanzien van het federale niveau en van de internationale organisaties in culturele aangelegenheden.

fr
Parallèlement aux soutiens aux initiatives des secteurs culturels, les Ministres investissent dans
le volet politique de l’Accord de coopération, en se concertant sur des dossiers tels que
la réglementation du prix du livre, le statut d’artiste, le tax-shelter, la signalétique des films ou encore les conventions Unesco.

Ainsi, en ce qui concerne leur positionnement à l’égard du niveau fédéral et à l’égard des organisations internationales en matière d’affaires culturelles, l’amélioration de la coopération entre les deux parties est un fait.