Laden..

De administraties / Les administrations

nl
Voor verschillende dossiers bestaan er nauwe contacten tussen de administraties van beide Gemeenschappen. Denk aan de filmkeuring, erfgoed, de taks shelter. Het versterken van de uitwisseling van informatie en ervaringen tussen de gemeenschappen is één van de speerpunten van het akkoord.

Verschillende uitwisselingsprogramma’s tussen de cultuuradministraties worden in de steigers gezet, om beter elkaars organisatie, regelgeving en beleidssector te leren kennen. Binnen het kader van het Samenwerkingsplatform ontmoeten de leidend ambtenaren van de cultuuradministraties elkaar alvast geregeld.

Contact tussen leidinggevend kader

In november 2016 werd een ontmoeting tussen het leidinggevend kader van beide administraties georganiseerd. De meeting, in Kunstenhuis La Bellone, bood de afdelingshoofden en directeuren de gelegenheid persoonlijk kennis te maken en elkaars sector, werkveld en organisatie beter te leren kennen.

Luc Delrue

Luc Delrue, Secretaris-generaal van het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse Gemeenschap

Echangez: kennisuitwisseling over cultuureducatie

Beide administraties leren elkaars beleid rond cultuureducatie beter kennen. Het kennisuitwisselingsprogramma kent een beleidsluik en een praktijkluik. Op 24 april 2017 kwamen de administraties samen om het beleid rond cultuureducatie in ieders Gemeenschap aan elkaar voor te stellen en te bediscussiëren. In het najaar staat een voorstellingsdag van best practices geprogrammeerd in Luik. Het traject wordt afgerond met een gezamenlijke denkoefening over het beleid cultuureducatie.

Meer informatie over de cultuuradministraties vindt u op hun websites:

Culltuurbeleid van de Vlaamse Gemeenschap

Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse Gemeenschap

Cultuurbeleid van de Franse Gemeenschap

Administration générale de la Culture de la Communauté française

fr
Pour différents dossiers, des contacts étroits existent entre les administrations des deux communautés. Le renforcement des échanges d'information et des expériences entre les communautés est un des projets fer de lance de l'accord.

Un programme d’échange entre les administrations de la culture est mis en place, pour améliorer la connaissance de l’organisation réciproque, la réglementation et le domaine politique.

 

 

André-Marie Poncelet

André-Marie Poncelet, Administrateur général de l’Administration générale de la Culture, Communauté française