Laden..

BEvocal

Keer terug / Retournez
nl
Een nieuw koor gaat van start: BEvocaL, het Belgisch Nationaal Jeugdkoor. Een topkoor voor alle jonge vocale talenten van 18 tot 30 jaar uit het hele land. Iets voor jou? Meedoen aan BEvocaL geeft je de mogelijkheid om bij een gerenommeerde internationale dirigent te zingen en je zangstem te ontwikkelen met een professionele stemcoach. Je ontdekt hoe leuk het is om samen te zingen met jongeren uit de drie taalgemeenschappen. Je kan deelnemen aan concerten die voor BEvocaL worden georganiseerd - een echte ambassadeur voor koorzang in België. De audities vinden plaats op 5 en 6 april 2017.

BEVocal-Baseline-3-langues

Het koor repeteert gedurende verschillende weekenden per jaar en een week tijdens de zomervakantie. Na afloop van de repetitiemomenten zijn er kleine en grote concerten. In het koor is er plaats voor 24 vaste zangers en 2 reserve-zangers per stem. De selectie van de zangers gebeurt op basis van audities. Deze vinden op 5 en 6 april a.s. plaats in Brussel. Het repertoire van het koor zal heel gevarieerd zijn: koorwerken uit verschillende muziekperioden, in verschillende talen, hedendaagse koormuziek uit binnen- en buitenland, pop en musical arrangementen, …. Het koor wordt dynamisch en in volle beweging. Je kunt in BEvocaL heel wat bijleren als koorzanger en hoeft je er beslist niet te vervelen.

De dirigente van het koor wordt Maria van Nieukerken (NL). Zij is artistiek leider en dirigent van het professionele kamerkoor PA’dam en van Toonkunst Rotterdam en Kamerkoor Toonkunst Rotterdam.

Meer informatie over de audities

fr
Rejoins le choeur national des jeunes de Belgique! Un nouveau chœur est né: BEvocaL, le Chœur National des Jeunes de Belgique. Un chœur de haut niveau pour les jeunes âgés de 18 à 30 ans issus de toutes les régions du pays. En participant à BEvocaL, tu auras l’occasion de chanter sous la direction d’un chef de chœur international célèbre, de travailler ta voix avec un coach vocal professionnel, de découvrir la passion de chanter ensemble avec de jeunes chanteurs des trois communautés linguistiques de Belgique, de participer à de nombreux concerts organisés pour toi et d’être un réel ambassadeur de la musique chorale belge. La sélection des chanteurs se fera sur base d’une audition. Celle-ci aura lieu les 5 et 6 avril 2017 à Bruxelles.

BEVocal-Baseline-3-langues

Le chœur aura plusieurs répétitions le week-end et une semaine pendant l’été. Les répétitions seront suivies de concerts. Le chœur sera constitué de 24 chanteurs fixes et de 2 réserves par pupitres. Le répertoire sera très varié: des œuvres des grandes périodes musicales, en plusieurs langues, de la musique contemporaine nationale et internationale, de la pop et des arrangements musicaux. Ce  sera un chœur dynamique avec mise en scène. Ta participation à BEvocaL te permettra d’approfondir ta culture vocale, et de faire des rencontres passionnantes à travers le chant choral !

Maria van Nieukerken (NL), la chef de chœur, est actuellement directrice artistique et chef de chœur du PA’dam, Toonkunst Rotterdam et Kamerkoor Toonkunst Rotterdam.

Plus d’information sur les auditions