Laden..

Ave Luïa

Keer terug / Retournez
nl
Ave Luïa duikt in een buitenissige wereld van kardinalen en nonnen, kazuifels en crucifixen, kathedralen en glasramen en schept een universum waarin alom gekende religieuze beelden een nieuwe gedaante aannemen.

Wars van ideologische polemieken en actuele debatten, viert de tentoonstelling de creatieve omgang met de katholieke beeldtaal en met verhalen die diep veran
kerd zitten in de westerse cultuur. Het Lam Gods krijgt een make-over, het nieuwe testament een verrassende interpretatie. Onbevangen apostels en rebelse exegeten maken van Ave Luïa een hoogmis van verheven genot.

Ave Luïa werd gecreëerd in La “S” Grand Atelier. Het atelier voor kunstenaars met een verstandelijke beperking in Vielsalm staat bekend om zijn eigenzinnige benadering van de art brut. Gedurfde collectieve en thematische projecten, en het samenwerken met hedendaagse kunstenaars zorgen ervoor dat La “S” de laatste jaren een unieke plaats verwierf in het actuele kunstenlandschap.

Bruno Decharme/collection abcd en Antoine de Galbert verwierven deze buitengewone werken met de bedoeling om ze te bewaren als geheel en ze aan een zo groot mogelijk publiek bekend te maken.

Tentoonstelling 24.06 – 15.10.2017
Museum Dr. Guislain Gent
Jozef Guislainstraat 43, Gent

Museum Dr. Guislain
La ‘S’ Grand atelier

 

aff_Guislain_AveLuïa_corr4

 

fr
Ave Luïa plonge dans un monde insolite de cardinaux et religieuses, de chasubles et crucifix, de cathédrales et vitraux créant un univers dans lequel des images du sacré, connues partout, se revêtent d’une nouvelle apparition

Loin des polémiques, des provocations et des débats idéologiques, cette exposition célèbre le traitement créatif de récits catholiques ancrés profondément dans la culture occidentale. L’Agneau Mystique reçoit un make-over, le Nouveau Testament une interprétation surprenante. Des apôtres sans préjugés et des exégètes rebelles font de Ave Luïa une grande célébration des sens.

Ave Luïa est né à La « S » Grand Atelier, un centre de création pour artistes avec un handicap mental à Vielsalm, réputé pour son approche originale de l’art brut. Des projets audacieux, collectifs et thématiques, la synergie de mixité avec des artistes contemporains, font que la « S » acquis ces dernières années une place unique dans le champ de l’art.

Bruno Decharme/collection abcd et Antoine de Galbert ont acquis ensemble cet extraordinaire production dans l’idée de la conserver dans son intégralité et la diffuser au plus grand nombre.

Exposition 24.06 – 15.10.2017
Museum Dr. Guislain Gent
Jozef Guislainstraat 43, Gent

Museum Dr. Guislain
La ‘S’ Grand atelier

 

aff_Guislain_AveLuïa_corr4