Laden..

Het beleid / La politique

nl
Naast het ondersteunen van initiatieven in de cultuursector, zet het Samenwerkingsakkoord in regelmatig politiek overleg en samenwerking tussen de twee Gemeenschappen. Het gaat om dossiers als de vaste boekenprijs, het kunstenaarsstatuut, de tax shelter, de filmkeuring of de Unesco-conventies.

De samenwerking tussen tussen Vlaamse en Franse Gemeenschap zorgt voor een betere positionering ten aanzien van het federale niveau en van de internationale organisaties in culturele aangelegenheden.

fr
Parallèlement à les soutiens aux initiatives des secteurs culturels, les Ministres investissent en
le volet politique de l’Accord de coopération, en se concertant sur des dossiers tels que
la réglementation du prix du livre, le statut d’artiste, le tax-shelter, la signalétique des films, ou encore les conventions Unesco.

Ainsi l’amélioration de la coopération entre les deux parties, pour ce qui est de leur positionnement à l’égard du niveau fédéral et à l’égard des organisations internationales en matière des affaires culturelles, est un fait.